Realizované zakázky

Zpět na Reference
reference-bosh

Bosch Powertrain s.r.o.

Bosch Powertrain III. Jihlava
- Rekonstrukce osvětlení Jh301 s regulací vč. vizualizace
- Rekonstrukce osvětlení Jh 310 s regulací vč. vizualizace
- Rekonstrukce osvětlení Jh 305 a 306 s automatickou regulací
- Rekonstrukce Venkovního osvětlení v areálu závodu
- Rekonstrukce osvětlení parkoviště
- Rekonstrukce Nouzového osvětlení Jh301,305,306,310,350
- Montáž a údržba aktivního hromosvodu
- Přístavba nové části ČOV a její elektroinstalace
- Montáž ochran VN
- Výměna výkonových jistících prvků v rozvodnách 0,4kV
- Dozbrojení záložních transformátorů
- Instalace elektroměrů do rozvaděčů 0,4kV se systémem vizualizace
- Realizace 2ks trafostanic 22kV/0,4kV
- Připojování výrobních linek a strojů
- Stálý servis 24h
- Periodické revize 22kV, 0,4kV, DA, elektrických spotřebičů a strojů, zajišťování manipulací VN
- Vypracování projektové dokumentace elektro
- Kompletní realizace FVE 640 kWp- objekt 301
- Kompletní realizace FVE 468 kWp- objekt 310
- Kompletní realizace FVE 700 kWp- objekt 350
- Instalace ultravýkonné autonabíječky SICHARGE D 300 kW
- Instalace autonabíječů (3ks) 22kW
- Instalace tří nabíjecích boxů pro 4x baterie do elektrokola s řízením a komplementací do přístupového systému Bosch

Bosch Powertrain II. Jihlava
- Komplexní elektroinstalace dostavby části výrobní haly
- Rekonstrukce osvětlení
- Rozšíření trafostanice 22kV/0,4kV - TS4
- Výměna rozvaděčů 0,4kV
- Montáž ochran VN
- Připojování výrobních linek a strojů
- Stálý servis 24h
- Periodické revize 22kV, 0,4kV, DA, elektrických spotřebičů a strojů, Zajišťování manipulací VN
- Vypracování projektové dokumentace elektro
- Instalace autonabíječe 22kW
- Kompletní rekonstrukce osvětlení Jh II s regulací vč. vizualizace
- Instalace nabíjecích boxů pro 4x baterie do elektrokola s řízením a komplementací do přístupového systému Bosch

Bosch Powertrain I. Jihlava
- Komplexní elektroinstalace haly Jh102
- Rekonstrukce osvětlení parkoviště
- Rekonstrukce hromosvodu na hale Jh101 a 101A
- Výměna rozvaděčů 0,4kV
- Komplexní elektroinstalace rekonstrukce kanceláří
- Realizace trafostanice 22kV/0,4kV
- Připojování výrobních linek a strojů
- Stálý servis 24 hod
- Periodické revize 22kV, 0,4kV, DA, elektrických spotřebičů a strojů
- Vypracování projektové dokumentace elektro
- Kompletní rekonstrukce osvětlení Jh I s regulací vč. vizualizace
- Instalace autonabíječe 22kW
- Instalace nabíjecích boxů pro 4x baterie do elektrokola s řízením a komplementací do přístupového systému Bosch

reference-bosh

Robert Bosch s.r.o. České Budějovice

- Komplexní realizace elektroinstalace VN, NN, SLP - EZS, EPS, SK, JČ, ER, docházkový systém, rozvody WiFi objektu Bj 058 vývojové centrum
- Komplexní realizace elektroinstalace VN, NN, SLP - EZS, EPS, SK, JČ, ER, docházkový systém objektu Bj 057 závodní jídelny

reference-automotive-lightning

AUTOMOTIVE LIGHTING s.r.o.

- Komplexní elektroinstalace přístavby kanceláří R&D
- Komplexní elektroinstalace výrobních hal
- Montáž protiprašných sítí nad výrobními linkami
- Doplnění ovládání do rozvaděčů 22kV
- Připojování vstřikolisů
- Rekonstrukce osvětlení výrobní haly
- Rekonstrukce a doplnění elektroinstalace při dostavbě nového mezipatra skladové haly
- Vizualizace stavů 7ks trafostanic 22kV/0,4kV
- Realizace 2ks trafostanic 22kV/0,4kV, TS6 a TS7
- Dozbrojení transformátorů a podružných rozvaděčů 0,4kV
- Opravy a úpravy pasivních a aktivních hromosvodů
- Připojování výrobních linek a strojů
- Stálý servis 24 h
- Periodické revize 22kV, 0,4kV, elektrických spotřebičů a strojů

reference-rexroth

BOSCH REXROTH s.r.o.

- Komplexní realizace elektroinstalace VN, NN, SLP - CCTV, EZS, EPS, SK, JČ, ER, docházkový systém
- Dozbrojování rozvaděčů 0,4kV proudovými chrániči
- Stálý servis, pravidelná údržba, periodické revize 22kV, 0,4kV, elektrických spotřebičů a strojů

reference-bosh

ROBERT BOSCH ODBYTOVÁ s.r.o.

- Komplexní realizace elektroinstalace VN, NN, SLP - CCTV, EZS, EPS, SK, JČ, ER, docházkový systém
- Rekonstrukce rozvaděčů 0,4kV
- Dozbrojení lankového systému výrobních linek pro urychlení vypnutí elektroinstalace v rámci zvýšení bezpečnosti
- Stálý servis, pravidelná údržba, periodické revize 22kV, 0,4kV, elektrických spotřebičů a strojů

reference-op-papirna

OP papírna, s.r.o.

- Oprava VN kabelu
- Údržba VN transformátoru
- Oprava měření elektrických spotřeb převíječek + servis
- Přípojky staveniště
- Stálý servis

reference-teplarna-otrokovice

Teplárna Otrokovice, a.s.

- Výměna rozvaděčů 0,4kV
- Připojení kompresorů
- Rekonstrukce osvětlení
- Výměna kabelů pro napájení rozváděčů 0,4kV
- Rekonstrukce elektrického zařízení čerpací stanice
- Rekonstrukce osvětlení kolejiště
- Výměna rozváděčů RO 11 a RO 11.9
- Stálý servis, pravidelná údržba, periodické revize 22kV, 0,4kV, elektrických spotřebičů a strojů

reference-dopravni-podnik-praha

Dopravní podnik Praha a.s.

- Kontrolní měřící objekty pro měření bludných proudů ve stavební konstrukci metra a TT
- Oprava ventilátorů stanic metra Praha Hlavní třída a Želivského

reference-plzensky-prazdroj

Plzeňský Prazdroj, a.s. – pivovar Radegast Nošovice

- Venkovní osvětlení
- Výměna osvětlení haly L1 za LED
- Rekonstrukce osvětlení budovy sladovny
- Rekonstrukce osvětlení expedice RB, strojovny chlazení a stanice jímání CO2
- Osvětlení nákladové rampy
- Rekonstrukce osvětlení skladu sortingu

reference-fatra

FATRA a.s. - Napajedla

- Kompletní rekonstrukce trafostanic a rozvoden 22kV, 0,4kV včetně napájecích rozvodů 22kV, 0,4kV
- Realizace trafostanice 22kV/0,4kV válcovny
- Realizace rozvodny 0,4kV vč. Vzduchotechniky
- Oprava odpojovače kobky 28 v R6.0 – vývod TG2
- Rekonstrukce elektrických rozvodů a rozvoden VN
- Měření elektrické energie spotřeby
- Připojování výrobních linek a strojů

reference-fatra

FATRA a.s. – Chropyně

- Rekonstrukce rozvoden 22kV/0,4kV a rozvodů b.300
- Připojení vstřikolisovacích strojů
- Připojení linky Runnen
- Realizace přípojek 0,4kV
- Realizace komplexní elektroinstalace objektu nástrojárny

reference-continental

CONTINENTAL BARUM s.r.o. Otrokovice

- Přístavba CHTT - elektroinstalace
- Chladící stanice - elektroinstalace
- Výměna vypínače 110kV
- Rekonstrukce VN kobek a rozvodny
- Oprava portálů rozvodny R110 kV, pravidelné revize
- Oprava rozvaděče rk24
- Oprava VN kobek r6.0
- Oprava rozvaděčů recirkulační stanice REC
- Oprava pole AEA3 rozvodny VVN r110
- Stálý servis 24 h a periodické revize
- Oprava zajištěného napětí 2018 - ovládací skříně a páteřní kabeláže
- Oprava rozvaděče vzduchotechniky SO103 - RM 18.7.1
- Oprava kobky 63.19
- Oprava průběžných svorkovnic
- Oprava nastavení ITH limitorů
- Revize ochran T101 a T102
- Oprava ovládací skříně r63.23
- Světelná a motorová elektroinstalace SO101
- Výpočet zkratových poměrů soustavy vn
- Oprava hlavních sběren vn rozvodny r6.3
- Oprava kobky R61.43
- Oprava kobky R62.46

reference-toma

TOMA a.s. Otrokovice

- Komplexní rekonstrukce rozvodny 110 kV
- Napájení ČOV
- Výměna kabelů 6kV linka č. 13 a KRV3 pro TS55
- Přeložky kabelového vedení 22kV a 0,4kV
- Výměna kabelu VN 6kV a trafa T10.2 na budově č. 32
- Přeložky kabelů NN a VN průmyslový areál Moravan
- Vybudování kabelového vedení VN 6kV linky č. 23 z CTS budovy 021 do TS budovy 023

reference-letiste-ostrava

Letiště Ostrava a.s. – Mošnov

- Rekonstrukce osvětlení APN centrál

reference-kowa

E.ON, a.s. – Kowa, s.r.o. Hradčovice

- Kabelová smyčka 22kV, rozvody 22kV

KRONOSPAN USB spol. s r.o.

- Rozšíření distribuční sítě elektroinstalace 22kV/0,4kV
- Realizace elektroinstalace pro roštový kotel a filtr UTWS
- Realizace elektroinstalace pro odkorňovač roztříkovač linka č. 3
- Distribuční a stavební elektroinstalace – linka recyklátu IV.

reference-agc

AGC Flat Glass Czech a.s

- Oprava rozvodny 110 kV Lesní Brána – IV.etapa

reference-magneton

MAGNETON a.s. Kroměříž

- Kompletní rekonstrukce osvětlení včetně řízení v objektu povrchových úprav

reference-zoo-zlin

ZOO a zámek Zlín – Lešná

- Středotlaké rozvody plynu v areálu ZOO Lešná

reference-tyco-fire

Tyco Fire & Security CZ

- Údržba transformátor

reference-vetropack

VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s.

- Realizace páteřních rozvodů V51

reference-okk

OKK KOKSOVNY a.s.

- Výměna výkonových spínačů od transformátorů 22 kV/500V na T1
- Výměna výkonových jističů AR/AMT 630A - 2500A

Zpět na Reference

Rychlý kontakt

Email: info@industriaac.cz
Tel.: +420 573 500 922

Sídlo společnosti

Lesní 276/45
767 01 Kroměříž - Vážany

Provozovna společnosti

U Pernštejnských 1369/2
140 00 Praha 4 - Nusle

2005-2024 © Industria AC a.s.